В поисках главной цели всеобщего обучения

Янина Щвирко-Пилипчук

Аннотация


В статье делается попытка найти ответ на вопрос о том, что предпринимается в образовательных действиях в школах Польши, в каждом их типе и на каждом уровне обучения в отношении главной цели всеобщего обучения, которая ставится в рамках перемен и образовательных реформ после 1989 г.

На основе критического рассмотрения современной ситуации в польской системе образования показывается, что функцию цели образования все больше выполняют заключаемые в нем содержание и (или) действие. В итоге наблюдается феномен автономизации средств, которые независимо от цели получают равноправные с ней права и даже становятся выше, чем сама цель.

Показывается, что либерализм был единственной официальной идеологией перемен в Польше после 1989 г., однако его влияние на общественные практики в сфере образования проявилось в формах неолиберализма. Соответственно, главной целью образования, в том числе и университетского, стала функциональная идентичность по отношению к системе свободного рынка.


Ключевые слова


образование; образовательная реформа в Польше; цель образования; неолиберализм

Полный текст:

PDF

Литература


Baudrillard, J. (2006) Społeczeństwo konsumpcyjne : jego mity i struktury. Warszawa : Wydawnictwo “Sic!”. 278, [1] s. (На польск. яз.).

Bauman, Z. (2000) Globalizacja: I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. 157, [2] s. (На польск. яз.).

Bauman, Z. (2004) Życie na przemiał. Kraków : Wydawniczy Literackie. 205, [3] s. (На польск. яз.).

Chomsky, N. (2000) Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. 143, [2] s. (На польск. яз.).

Czerepaniak-Walczak, M. (2005) Teoretyczne perspektywy podstawy programowej kształcenia ogólnego — próba odczytania ich z założeń… i z dyskusji na forum www.isp.org.pl // Rocznik Pedagogiczny. T. 28. S. 85–94. (На польск. яз.).

Czerepaniak-Walczak, M. (2013) Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej // Fabryki dyplomów czy universitas. O “nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej / red. M. Czerepaniak-Walczak. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 362, [2] s. S. 31–63. (На польск. яз.).

Dudzikowa, M. (2004) Mit o szkole jako o miejscu “wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 282, [1] s. (На польск. яз.).

Fukuyama, F. (2006) Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków : Wydawnictwo “Znak”. 312 s. (На польск. яз.).

Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005) Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 238 s. (На польск. яз.).

Koralewicz, J., Ziółkowski, M. (2003) Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe “Scholar” ; Collegium Civitas Press. 276 s. (На польск. яз.).

Kwieciński, Z. (2007) Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław : DWSE TWP. 252 s. (На польск. яз.).

Lewartowska-Zychowicz, M. (2010) Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 289 s. (На польск. яз.).

Luttwak, E. (2000) Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. 324, [3] s. (На польск. яз.).

Potulicka, E. (1994) Strategia korporacyjna i kontrakt w zmianie edukacyjnej i społecznej // Edukacja wobec zmiany społecznej / red. J. Brzeziński, L. Witkowski. Poznań ; Toruń : Wydawnictwa “Edytor”. 517 s. (На польск. яз.).

Rutkowiak, J. (2002) Dynamika przemian społecznych — dynamika zmiany nauczyciela // Forum Oświatowe. T. 14. No. 1 (26). S. 77–96. (На польск. яз.).

Rutkowiak, J. (2010) Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej? // Potulicka, E., Rutkowiak, J. Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 356 s. S. 13–38. (На польск. яз.).

Szkudlarek, T. (2004) Pozór i zmiana: o epistemologicznych unikach pedagogiki — dekadę i trochę później // Ars Educandi. T. 4. S. 83–104. (На польск. яз.).

Zamojski, P. (2005) Socjalizacja krytyczna. Relacja między kontekstem a celem procesów edukacyjnych jako źródło sensu uspołecznienia // Problemy Wczesnej Edukacji. № 2 (2). S. 80–90. (На польск. яз.).

Zamojski, P. (2010) Pytanie o cel kształcenia — zaproszenie do debaty. Gdańsk : Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 354 s. (На польск. яз.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17805/zpu.2015.2.3

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
 
Рейтинг@Mail.ru